JERRI (mundu jerri)

Jerri es todo aquello que merezca la pena ser vivido.